Hemsidans information och länkar uppdateras inte längre. Välkommen att använda sidan som arkiv.

Frihandel.nu var ett forum för information och argumentation för den fria handelns betydelse för mänsklig frihet och ekonomiskt välstånd. Redaktör var Fredrik Erixon.
Sidan producerades av Timbro.Stäng
 
 
 

Doharundan nära kollaps
2006-07-24 13:35

85 exempel på protektionism
2006-07-24 13:32

US Congress vs. Dubai Port's
2006-03-19 23:05

Tidigare nyheter

 

 
 
Om frihandel.nu

Frågor och svar om frihandeln

Globaliserings­motståndet

WTO och global frihandel

Argument för frihandel

Frihandelns historia

Rapporter och litteratur

Liten handelsordlista

Länkar

Första sidan 
 
Skriv i din e-postadress om du vill ha information om när Frihandel.nu uppdateras

 

"Världshandel betyder världsfred. World Trade Center i New York hade ett större syfte än att bara erbjuda lokaler. World Trade Center är en levande symbol för människans engagemang för freden - World Trade Center representerar tron på mänskligheten, individens värdighet, vår tro på samarbete mellan människor, och genom samarbetet, möjligheten att uppnå storhet."

- Minoru Yamasaki, World Trade Centers chefarkitekt

 
Denna webbplats är nu stängd.

Vi rekommenderar : den svenska guiden till forex trading


Doharundan har kollapsat
WTO-chefen har nu deklarerat att alla förhandlingar inom ramen för Doharundan nu avbryts. Det är för stora skillnader mellan ländernas förhandlingsposition och det finns inga utsikter för förbättringar. Det finns heller ingen ny tidsplan för när förhandlingarna ska återupptas. Doharundan har med andra ord kollapsat och det kommer inte att hända något med den förrän tidigast efter att USA:s nästa president tillträtt i januari 2009.


När frihandlarna vann Sverige

I en ny doktorsavhandling har historikern Patrick Jonsson studerat de politiska striderna om frihandel under 1800-talet och hur frihandlarna successivt vann över protektionisterna. Jonsson konstaterar att frihandlarnas seger inte enbart kan förklaras med framväxande näringar med frihandelsintresse, vilket tidigare varit en ofta använd förklaring, utan avgörande var också frihandlarnas förmåga att överföra ekonomins utveckling till politisk kommunikation.

Patrick Jonsson skriver om sin avhandling här


ökad välfärd med tjänstehandelsliberalisering

I en ny dansk studie konstateras att välfärden skulle öka mycket med liberaliserad tjänstehandel. De globala välfärdsvinsterna skulle vara 115-210 miljarder euro per år om liberaliseringen motsvarade vad EU har erbjudit i lån till Doharundan. Den totala värdeförädlingen skulle öka något mer och den största vinnare skulle vara utvecklingsländer.

Läs rapporten »


Doharundan efter Hong Kong

WTO-mötet i Hong Kong bjöd inte på de framgångar många hade hoppats på. En överenskommelse nåddes om att exportsubventioner i jordbruket ska fasas ut senast 2013 och att de allra fattigaste länder i världen ska kunna exportera tullfritt till rika länder. Men konflikterna mellan länder var för stora för att ett ramavtal för hela rundan skulle nunna nås.

Läs deklarationen från Hong Kong-mötet »
Financial Times summerar WTO-mötet »


WTO-möte i Hong Kong

Den 13-18 december har WTO ett nytt ministermöte i Hong Kong. Enligt tidigare planer skulle WTO-länderna vid detta möte lägga fast ett ramavtal för Doharundan, men konflikterna - särskilt om jordbrukshandeln - är alltför stora och det finns i dag inga utsikter för betydande framgångar på WTO-mötet. Detta äventyrar hela Doharundan.

•  Följ WTO-mötet på Hong Kong Blog

•  Läs mer om WTO och frihandel

•  Razeen Sally om WTO:s problem

•  Fredrik Erixon om Doharundan

•  Kurt Wickman om jordbruksreform i EU


Tidigare på förstasidan->


En site från Timbro.
 
 
 
"Det är ogudaktigt att låna pengar och inte betala."
-Okänd

 

 
 

EU tvekar om frihandeln

Det första tre månaderna av detta år har inte levererat särskilt många goda nyheter för frihandelsvänner i EU. EU fortsätter att anlägga ett mycket ambivalent perspektiv på ökad frihandel och den ambivalensen leder till att Europa tycks gå i protektionistisk riktning.

I WTO-förhandlingarna fortsätter EU att utgöra en bromskloss i förhandlingarna på grund av dess konsekventa vägran att över huvud taget överväga att liberalisera jordbrukspolitiken utöver de reformer som redan beslutats. Under februari och mars har nya försök gjorts att komma framåt i WTO-förhandlingarna, men framgångarna har inte infunnit sig. Om inget radikalt – och oväntat – händer i EU:s position före utgången av april är det risk för att rundan måste avslutas med ett mycket magert resultat. Det skulle sannolikt innebära en kris för WTO som institution.

EU-parlamentet har också röstat om ett nytt förslag till ett direktiv för en inre marknad för tjänster i EU – och det förslaget är en klar urvattning av det ursprungliga förslaget. Det är till och med så urvattnat att länder nu bör överväga om de ska stödja detta förslag när rådet snart behandlar ärendet. Ursprungslandsprincipen är bortplockad och de extensiva handelsskydd som är inkorporerat i förslaget kommer effektivt att bromsa mycket nödvändig handel i EU.

EU är också på väg att införa nya skyddsåtgärder mot export av skor från Kina. Förra sommaren tvingades Kina att införa frivilliga exportbegränsningar av en del textilprodukter och nu vill EU alltså gå vidare med att stoppa billiga varor från Kina att komma EU:s konsumenter till godo. Med stundtals rent påhittade argument vill EU-kommissionen få oss att tro att EU överlag inte gagnas av den öppna och fria konkurrensen med Kina.

Sanningen är förstås den motsatta – EU:s konsumenter skulle må bra av fortsatt öppenhet med Kina och tydliga frihandelsreformer i EU.

Tidigare kommentarer